Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
Yönetim Bildirgeler Faaliyetler Hukuk Linkler İletişim

Bildirgeler

 • 2018
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

(1-6 Temmuz 2018/ Üsküp- MAKEDONYA)

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı 1-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Makedonya’da gerçekleşmiştir.

Makedonya Ufuk Derneği’nin ev sahipliğiyle yapılan toplantıya UAESEB’e üye sivil toplum örgütü ve sendikalardan; Türk Eğitim Sen, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kıbrıs Türk Memur Sen ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği’nin genel başkan ve genel başkan yardımcıları ile ev sahibi Makedonya Ufuk Derneği’nin yöneticileri ve Makedonya eğitimine hizmet veren çok sayıda eğitimci katıldı.

İstişare Toplantısı neticesinde aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyuna ile paylaşılarak UAESEB kapsamındaki ülkeler ile Türk Cumhuriyetlerinde kararların uygulanması noktasındaki icracı makamlar ile hükümetlere tavsiye olarak duyurulmasına karar verilmiştir.

Tavsiye Kararları:

 1. UAESEB’in faaliyet gösterdiği ve Türk Cumhuriyetlerinde; Avrupa birliği “bakalorya” denkliği gibi ortak müfredat geliştirilmesi, ardından bu ülkelerde denk ve geçerli ek diploma ve sertifika verilmesi uygulaması için örnek çalışma yapılması
 2. Yükseköğretimde verilen diploma ve unvanların denkliklerinin sağlanabilmesi amacıyla mevzuatta eksik olarak görülen ders içerikleri ve denetlenebilir, şeffaf dönem sınavları ile bitirme sınavlarının ortak bir komisyon marifetiyle hazırlanarak uygulamaya konulmasına yönelik adımların atılması
 3. Lisansüstü eğitimde ortak araştırma programları geliştirilip yürütülmesine yönelik hazırlıkların başlatılması
 4. Bilimsel ve Teknik araştırmalar yapan kurumlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla Avrasya Teknoloji Transfer Ofisi, Mucit Destekleme Fonu ve Avrasya Bilimsel ve Teknik Araştırmalar iletişim kurulu oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması
 5. Yapılan ve yapılacak bilimsel ve eğitim içerikli çalışmalarda ortaklık ve zamanlı destek hususunu gerçek kılmak gayesi ile; UAESEB üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlarında öncelikli olmak üzere Dünyanın tamamını kapsayacak şekilde “Türk Dünyası Eğitimci-Akademisyen Bilgi Bankası”oluşturularak, eğitimci-akademisyen bilgileri, ülke, bölge, üniversite, çalışma alanları, iletişim bilgileri gibi unsurlar girilerek; belirli kaynak kelimeler ile taranabilir ve işlenebilir hale getirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi
 6. Türkiye ve Kazakistan’ın almış olduğu karar doğrultusunda liselerde “Ortak Türk Dünyası Tarihi” dersinin okutulması UAESEB’e üye sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu çalışmanın UAESEB’in faaliyet gösterdiği Avrasya ülkelerindeki okullarda da genişletilmesi
 7. Okullarda batı dillerinin yanı sıra öncelikle seçmeli ders olarak “Türk Dili Lehçeleri”nin de öğretilmesine yönelik müfredat düzenlemesine yönelik çalışmaların yapılması
 8. Türkiye Türkçesi’nin UAESEB’e üye ülkelerde öğretilme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Yunus Emre Enstitüsü ve Yunus Emre Kültür Merkezleri gibi TİKA’nın da dahil olacağı devlet kurumları ile birlikte projeler geliştirilerek iş birliğini içinde çalışmaların yapılması noktasında imkan tanınması
 9. UAESEB’in faaliyet gösterdiği Avrasya ülkelerinden Türkiye'ye tahsil için gelen Türk öğrencilere ayrılan kontenjan artırılarak; aynı kapsamdaki öğrencilerin burs imkânlarının genişletilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması
 10. Türkiye Cumhuriyeti makamlarının ve sorumlularının; Avrasya ülkelerinde tahsil yapacak öğrencilerin teşvik edilmesi, onlara gerekli imkânların sunulması kapsamında UAESEB olarak ilgililer ile geliştirilecek projelere bütün makamlar tarafından destek olunması
 11. Üye ülkelerin kültürel farkındalıklarını ön plana çıkaracak UAESEB kültür günleri düzenlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi
 12. Azerbaycan topraklarının işgaline ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, mültecilerin hakları ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerinkendi yurtlarına dönmesi, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin serbest bırakılarak memleketlerine rahatça gidebilmesinin Türk ve dünya kamuoyundan talep edilmesi
 13. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık ve soykırım politikasının ayrılmaz bir parçası olan Hocalı soykırımını kınayarak, uluslararası hukukun, insan hakları ve özgürlüklerinin norm ve ilkelerini, insanlık tarihine kanlı bir trajedi olarak geçecek şekilde silahsız masum sivilleri katlederek ihlal ettiğini ve masum olduğunu beyan etmiş, sivil, silahsız ve yerleşik insanları öldüren suçlular kısa sürede yargılanmalı ve “Uluslararası Adalet Divanı”nda cezalandırılmalıdır, kararları alınmıştır

UAESEB ve Üye Kuruluşların Görev, Yetki, Sorumluluk ve kuruluş Amaçları İle İlgili Alınan Kararlar

Yukarıda alınan tavsiye kararlarına ilaveten Eğitim çalışanlarının sosyal ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesine ile birliğin güçlenmesi ve kapsamına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. UAESEB üyesi kuruluşlar tarafından kamuoyu oluşturulması, taleplerin takibi ve hayata geçirilmesine yönelik yerel hukuk, mevzuat, üyelerin desteği ve ulusal hukuktan doğan hakların kullanılması konusunda çalışmaların yapılması
 2. Türk cumhuriyetlerinin ortak bir iletişim dili oluşturmasında ortak alfabenin önemi UAESEB tarafından pek çok kez vurgulanmıştır. Kazakistan’ın bu karar doğrultusunda çalışmalar yaparak latin alfabesine geçmesinin UAESEB tarafından olumlu bulunduğu, bu çalışmayla örnek olan Büyük devlet adamı Nursultan NAZARBAYEV’in ileri görüşlülüğünün takdirle alkışlanması
 3. UAESEB’e üye ülkelerin güncel meselelerini, sendikal çalışma ile eğitim faaliyetlerine dair haberleri, kültürel etkinliklerini; daha belirgin ve bilinir kılmak amacıyla senede iki kez olmak üzere güncel bir haber dergisi çıkarılmasına
 4. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim çalışanları hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklara sahip değildirler. Ülke yönetimlerinden, Uaeseb üyesi kuruluşlar olarak eğitim çalışanlarının yaptıkları işin önemine, niteliğine ve zorluğuna uygun ekonomik, sosyal ve sendikal haklarının sağlanması için ivedilikle çalışma başlatılmasını talep ediyoruz
 5. 2019 yılında yapılacak olan 13. temsilciler kurulu istişare toplantısının K.K.T.C’de yapılmasına karar verilmiştir


Humbat NAGHIYEV
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı
Genel Başkan Yrd.

Aigul MUKASHEVA
Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası
Genel Başkan Yrd.

Asylbek TOKTOKULOV
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası
Genel Başkanı

Elvin HASAN
Ufuk Derneği
Genel Başkanı

Kagan MINDIKOGLU
Kıbrıs Türk Memur Sen
Genel Başkanı

Milazim MAZREK
Kosova Türk Öğretmenler Derneği
Genel Başkan Yrd.

Talip GEYLAN
Türk Eğitim- Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
Genel Başkanı